zpýt

"AŁ v novém roce vidíš jen filmy, které tý potýší a hlavný filmovku v Hradišti aŁ h˛upi nezruší "

(Ji°í Králík - vazební význice Bory )