zpt

" A ádná sme nemine hišt o více ne deset centimetr a ádný úder a nemíí pod pás"

(Roman Skamene - "Mj ivot se sportem")